ผลงานนักเรียน

ผลงานการวาดภาพระบายสีของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ก้าวไกล เด็กไทยก้าวหน้า”

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2554

โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2554 โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกวดวาดภาพระบายสี  การเขียนเรียงความ การแต่งกลอน โดยทางโณงเรียนได้เชิญแม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีในครั้งนี้


ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.ยส.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย

This slideshow requires JavaScript.

โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย

This slideshow requires JavaScript.

การปลูกบวบ

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก

This slideshow requires JavaScript.

การตรวจประเมินส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินส้วมสุขสันต์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 นำโดย ท่านรองฯ.สุริยา บุญสาร และคณะ

This slideshow requires JavaScript.

Previous Older Entries