พันธกิจ

1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล  4-6 ปี)  และระดับประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2.  กำหนดระเบียบหลักเกณฑ์  และวิธีการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนทั้งการลดอัตราการ        ออกกลางคันปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นรายบุคคลและให้เป็นปัจจัยรณรงค์ให้เด็กเข้าเรียนอย่างทั่วถึงและมีสภาพคงอยู่จนจบหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

3.  จัดการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กด้อยโอกาส  และเด็กพิเศษให้มีโอกาสเข้าเรียนร่วมเด็กปกติ

4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

5.  นำผลการประเมินนักเรียนมาเป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ

6.  ส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหม่และข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

7.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเกิดความปลอดภัยจากสิ่งเสพติด  การทะเลาะวิวาท  การพนัน  และสื่อลามก

8.  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการศึกษาพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจของตนเองอย่างหลากหลาย

9.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในรูปแบบขององค์คณะบุคคลโดยให้องค์กรในชุมชนได้มีส่วนร่วม

10.  จัดระบบการนิเทศ  กำกับติดตาม  และการประเมินผลของการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ

Advertisements

2 ความเห็น (+add yours?)

 1. นางสาวศิริวรรณ ต้นพุฒ
  พ.ย. 10, 2012 @ 17:02:08

  นางสาวศิริวรรณ ต้นพุฒ อายุ 19 ปี กำลังศึกษาที่คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่1 ที่อยู่ 27 ซอยสมปรารถนาแยก1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 Facebook : Poothai siri เบอร์ 0814261558

  ตอบกลับ

 2. นางสาวศิริวรรณ ต้นพุฒ
  พ.ย. 10, 2012 @ 17:07:37

  นางสาวศิริวรรณ ต้นพุฒ เคยเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายค่ะ อายุ 19 ปี กำลังศึกษาที่คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขา Cyber business management (การจัดการธุระกิจไซเบอร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่1 ที่อยู่ 27 ซอยสมปรารถนาแยก1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 Facebook : Poothai siri เบอร์ 0814261558

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: