วิสัยทัศน์

โรงเรียนเป็นผู้นำทางวิชาการ   สร้างวัฒนธรรมและสังคมแห่งการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: